เทคโนโลยี

เทคโนโลยี

ด้วยระบบติดตามไฟฟ้า Intellicore ของเรา โดยใช้แกนอาศัยคลื่นสัญญาณวิทยุ (RFID) ที่แรกของโลก ทำให้ลูกค้าสามารถระบุ ติดตาม และค้นหาผลิตภัณฑ์ของตนได้โดยอัตโนมัติ ได้ทุกจุดในระบบการจัดการการผลิต

เครื่องทดสอบแรงกด

เครื่องทดสอบแรงกด

เครื่องทดสอบแรงกดอัดแนวรัศมีที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ Sonoco วัดแรงกดในแนวรัศมีของแกนกระดาษโดยการจำลองแรงดันที่ใช้ระหว่างกระบวนการม้วนงอของผลิตภัณฑ์ที่ถูกรีด อาทิ ฟิล์มพลาสติกและสิ่งทอ เครื่องตรวจสอบที่ผ่านการพิสูจน์และรับการรับรองโดยสถาบัน Composite Can and Tube Institute แบบทดสอบ T-158 เครื่องนี้ของ Sonoco พร้อมใช้งานในอุตสาหกรรมแล้ว

ความยั่งยืน

กระดาษแข็งส่วนใหญ่ที่ใช้ทำแกนไฟเบอร์ของ Sonoco มาจากหลอดที่ใช้แล้วและแกนที่นำกลับมาใช้ใหม่จากลูกค้า และสามารถรีไซเคิลได้ 100%

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลอดและแกนของเราได้ที่

 
whatsapp-icon.png