บรรจุภัณฑ์ที่ดีกว่าสร้างชีวิตให้ดีกว่า®
บรรจุภัณฑ์ที่ดีกว่าสร้างชีวิตให้ดีกว่า®

บรรจุภัณฑ์ของคุณทำอะไรได้มากกว่า

ปลดล็อคพลังแห่งนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสด ความปลอดภัย หรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมก็สร้างความแตกต่างได้ มาร่วมพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลกด้วยกันเถอะ

บรรจุภัณฑ์ที่ดีกว่าสร้างชีวิตให้ดีกว่า®
บรรจุภัณฑ์ที่ดีกว่าสร้างชีวิตให้ดีกว่า®

บรรจุภัณฑ์ของคุณทำอะไรได้มากกว่า

ปลดล็อคพลังแห่งนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสด ความปลอดภัย หรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมก็สร้างความแตกต่างได้ มาร่วมพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลกด้วยกันเถอะ

บรรจุภัณฑ์ที่ดีกว่าสร้างชีวิตให้ดีกว่า®
บรรจุภัณฑ์ที่ดีกว่าสร้างชีวิตให้ดีกว่า®

บรรจุภัณฑ์ของคุณทำอะไรได้มากกว่า

ปลดล็อคพลังแห่งนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสด ความปลอดภัย หรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมก็สร้างความแตกต่างได้ มาร่วมพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลกด้วยกันเถอะ

บรรจุภัณฑ์ที่ดีกว่าสร้างชีวิตให้ดีกว่า®
บรรจุภัณฑ์ที่ดีกว่าสร้างชีวิตให้ดีกว่า®

บรรจุภัณฑ์ของคุณทำอะไรได้มากกว่า

ปลดล็อคพลังแห่งนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสด ความปลอดภัย หรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมก็สร้างความแตกต่างได้ มาร่วมพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลกด้วยกันเถอะ

บรรจุภัณฑ์ที่ดีกว่าสร้างชีวิตให้ดีกว่า®
บรรจุภัณฑ์ที่ดีกว่าสร้างชีวิตให้ดีกว่า®

บรรจุภัณฑ์ของคุณทำอะไรได้มากกว่า

ปลดล็อคพลังแห่งนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสด ความปลอดภัย หรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมก็สร้างความแตกต่างได้ มาร่วมพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลกด้วยกันเถอะ

EnviroCan™

บรรจุภัณฑ์ที่ใช่ก็ให้โลกใบใหม่ที่ดีกว่า

ที่ Sonoco เรามุ่งมั่นที่จะผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ใช่ก็ให้โลกใบใหม่ที่ดีกว่า ภาชนะกระดาษ Envirocan ผลิตภัณฑ์อันโดดเด่นของเราที่มีฝาปิดกระดาษหรือโลหะนั้นทำจากเส้นใยรีไซเคิล 100 เปอร์เซ็นต์ โดยออกแบบมาตอบสนองความท้าทายที่มีอยู่ของการสร้างสมดุลในการจัดหาวัสดุที่มีความรับผิดชอบด้วยผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยของอาหาร

เรียนรู้เพิ่มเติม

EnviroCan

บรรจุภัณฑ์ที่ดีกว่าสร้างชีวิตให้ดีกว่า®

ที่ Sonoco เราเชื่อมั่นว่าผู้คนสร้างธุรกิจด้วยการทำสิ่งที่ถูกต้อง หลักการนี้เป็นแนวทางในการดำเนินงานทั้งหมดของเรา ทั้งการรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ต่อลูกค้าของเรา การดูแลพนักงานของเราด้วยความใส่ใจให้เกียรติ การมอบคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้น การสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่ชุมชนที่เราอาศัยอยู่และทำงาน รวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 
whatsapp-icon.png